Images like 'Boy's Final Effort Finishing a Fun Run.'